ออกติดตามและสำรวจข้อมูลการเพาะเลี้ยงหอยเชอร์รี่

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่


ออกติดตามและสำรวจข้อมูลการเพาะเลี้ยงหอยเชอร์รี่ 
      วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นางวิชญาพร อินทรมณีพันธ์ ประมงอำเภอลอง และนายไกรเดช โลกคำลือ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกติดตามและสำรวจข้อมูลการเพาะเลี้ยงหอยเชอร์รี่ ในพื้นที่อำเภอลอง จังหวัดแพร่ และประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้แนวทางในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง ให้คำแนะนำทางวิชาการ การปรับลดพื้นที่การเลี้ยงหรือการงดเว้นการเลี้ยงสัตว์น้ำและการเฝ้าระวัง โรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง เพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหายในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง และ ประชาสัมพันธ์ การไม่เผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนำมาทำเป็นอาหารธรรมชาติให้ปลา(ปุ๋ยหมัก)ในบ่อเลี้ยงปลา หรือในแหล่งน้ำ เพื่อลดฝุ่นละอองและหมอกควันจากการเผาเศษวัสดุดังกล่าว ตามนโยบายของรัฐ
       

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตรวจรับรอง ติดตาม และต่ออายุ ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaur...  264    ประชาสัมพันธ์สำหรับเกษตรกรชาวประมง และเจ้าของสถานแปรรูปสัตว์น้ำ สามารถเปิดร้าน...  211  รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี...  204  ออกติดตามและสำรวจข้อมูลการเพาะเลี้ยงหอยเชอร์รี่   181  ห้ามจับสัตว์น้ำในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยวตัวอ่อน ตั้งแต่วันที่...  164  ประชาสัมพันธ์ คาดหมายสภาพอากาศ 7 วันข้างหน้า   160  ประมงอำเภอสอง ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนการประกวดผลงานนักเรียน   156  ติดตามการตรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิต ในพื้นที่อำเภอลอง และอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพ...  154  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงร่วมงาน "สภากาแฟ" ประจำเดือน มิถุนายน 2...  152  ประมงอำเภอร้องกวาง ดำเนินการติดตามแหล่งท่องเที่ยวเชิงประมง ณ อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง...  151


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000      phrae_fisheries@hotmail.co.th   054 511999   054 511999   แฟนเพจ