งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (field day)

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่


งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (field day) วันที่ 18 มกราคม 2565

นายสังวาลย์ ดูระยับ ประมงจังหวัดแพร่  พร้อมด้วย นางสุจนีย์ พรโสภิณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานกรมประมง จังหวัดแพร่  เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (field day) และจัดนิทรรศการ ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้แก่เกษตรกรที่มาเข้าร่วมงาน  ณ.โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกร  อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด   489   ตรวจรับรอง ติดตาม และต่ออายุ ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaur...  194   เตือน เกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในฤดูหนาว   167  ประชาสัมพันธ์แผ่นภาพ infographic.ขั้นตอนการรับเรื่องและพิจารณา   167  รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี...  163   ประชาสัมพันธ์สำหรับเกษตรกรชาวประมง และเจ้าของสถานแปรรูปสัตว์น้ำ สามารถเปิดร้าน...  147  ออกติดตามและสำรวจข้อมูลการเพาะเลี้ยงหอยเชอร์รี่   139  การประกาศเจตนารมณ์    135  ประมงอำเภอสอง ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนการประกวดผลงานนักเรียน   128  ติดตามการตรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิต ในพื้นที่อำเภอลอง และอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพ...  126

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000      phrae_fisheries@hotmail.co.th   054 511999   054 511999   แฟนเพจ