แจ้งเตือนระหว่างวันที่ 7 - 13 กันยายน 2564 พายุโซนร้อน "โกนเซิน" (CONSON)

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่


แจ้งเตือนระหว่างวันที่ 7 - 13 กันยายน 2564 พายุโซนร้อน "โกนเซิน" (CONSON) คาดหมายสภาพอากาศ 7 วันข้างหน้า
ระหว่างวันที่ 7 - 13 กันยายน 2564
ช่วงวันที่ 7 - 10 ก.ย. 2564 ร่องมรสมพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ ประกอบกับมรสมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัด
ปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝ นตกหนัก
ถึงหนักมากบางแห่ง
ช่วงวันที่ 11 - 13 ก.ย. 2564 ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นมาพาดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ในขณะทีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยทำให้ประเทศไทยมีฝน
ลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง
ข่วงวันที่
8 - 13 ก.ย. 2564 คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้
โดยบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
อนึ่ง พายุโซนร้อน "โกนเซิน" (CONSON) ที่ปกคลุมตอนกลางของประเทศฟิลิปปีนส์ กำลังเคลื่อน
ปทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อย คาดว่าจะเคลือนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ในวันที่ 9 กันยาย
จะเคลือนผ่านเกาะไหหลำลงสู่อ่าวตังเกี๋ยในช่วงวันที่ 12-13 กันยายน 2564
ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 7 - 13 ก.ย. 2564 ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย
คเหนือ ภาดตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภากกลาง และภาคใต้ ระวังอันตรายจากฝนต
ฝนทึตกสะสม
เกิดน้ำท่วมบพลัน น้ำป่ไหลหลากได้ ส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามัน
ด้วยความระมัดระวัง
ช่วงพยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้ารายภาค
กาคเหนือ
มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70-80 ของพื้นที่ ตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักบางแห่ง
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ซม.
ณหภูมิตำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมสูงสุด 32-35 องศาเ
ช่วงวันที่ 7 - 10 ก.ย. 2564 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70-80 ของพื้นที่
กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
ช่วงวันที่ 11 - 13 ก.ย. 2564 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่
กับมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเชลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.
ช่วงวันที่ 7 - 10 ก.ย. 2564 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70-80 ของพื้นที่
กับมีฝนตกหนักบางแห่ง
ช่วงวันที่ 11 - 13 ก.ย. 2564 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่
อุณหภูมิตำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเชียส
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร
ทรศัพท์/โทรสาร 02-2819401 E-mail : disas_moac@hotmail.com
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงร่วมงาน "สภากาแฟ" ประจำเดือน มิถุนายน 2...  321   ประมงอำเภอเมืองแพร่ ออกพื้นที่โครงการการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค...  240   ประมงอำเภอเมือง ออกปฏิบัติงานการสร้างการรับรู้ มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ย...  199  ร่วมพิธีเปิดงาน และเข้าชมนิทรรศการงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 12...  196  ประมงอำเภอเมืองแพร่ ร่วมงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัดประจำปี 256...  192  ประมงอำเภอเมืองแพร่ ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมคณะฯ    191      171  เข้าร่วมสัมมนาประจำปี 2565 คณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำ แบบมีส่วนร่วม   162   ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดแพร่พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และการ...  157  ประมงอำเภอร้องกวางอกปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมอาชีพการประมง และสร้างการรับรู้มาตร...  149


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000      phrae_fisheries@hotmail.co.th   054 511999   054 511999   แฟนเพจ