ฝึกปฏิบัติการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนโดยการใช้ชุดเพาะพันธ์ปลาเคลื่อนที่(Mobile hatchery ) ณ หนองหล่ม บ้านต้นค่า หมู่ที่ 2  ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

ฝึกปฏิบัติการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนโดยการใช้ชุดเพาะพันธ์ปลาเคลื่อนที่(Mobile hatchery ) ณ หนองหล่ม บ้านต้นค่า หมู่ที่ 2  ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

กิจกรรมสำนักงาน

 เผยเเพร่: 2021-07-14  |   ข่าววันที่: 2021-07-14 |  อ่าน: 261 ครั้ง
 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564

นายสังวาลย์ ดูระยับ ประมงจังหวัดแพร่ บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่  ประมงอำเภอเมืองแพร่ และกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ดำเนินการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาตะเพียนโดยการใช้ชุดเพาะพันธ์ปลาเคลื่อนที่(Mobile hatchery ) เพื่อเพิ่มทักษะให้แก่เกษตรกรในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร และให้เกษตรกรมีอาหารโปรตีนเพื่อบริโภคในการบรรเทาสภาวะขาดแคลนและความยากไร้ อีกทั้งให้เกษตรกรมีรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ณ หนองหล่ม บ้านต้นค่า หมู่ที่ 2  ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แจ้งเตือนระหว่างวันที่ 7 - 13 กันยายน 2564 พายุโซนร้อน "โกนเซิน" (CONSON)   (815)   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) การเลือกสรรพนักงาน... (401)  เผยแพร่วีดีทัศน์ผลสัมฤทธิ์ของการดำนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เ... (350)  ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด  (267)  ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราช... (159)  กิจกรรมน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบาทชน... (105)   เตือน เกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในฤดูหนาว  (75)  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อัตราค่าบริการ FUZE POST ในการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบด... (73)  ประชามสัมพันธ์ เรื่อง การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตัวชี้วัดหลักจังหวัดแพร่   (68)  ประชาสัมพันธ์แผ่นภาพ infographic.ขั้นตอนการรับเรื่องและพิจารณา  (57)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000