แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้ซื้อปลาตะพัด ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้ซื้อปลาตะพัด ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

กิจกรรมสำนักงาน

 เผยเเพร่: 2021-06-17  |   ข่าววันที่: 2021-06-17 |  อ่าน: 214 ครั้ง
 

 รมประมง แนะแนวทางสำหรับผู้ที่จะซื้อ “ปลาตะพัด” ปลาที่อยู่ในบัญชี 1 ของอนุสัญญา CITES และเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 จะต้องปฎิบัติตาม ดังนี้
    1.ตรวจสอบที่มาก่อนซื้อ
    2.ผู้ขายจะต้องออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์ป่าคุ้มครองให้กับผู้ซื้อทุกครั้ง!!
    3.ผู้ซื้อจะต้องนำหนังสือหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับจริง) มาดำเนินการขอใบอนุญาตกับกรมประมง หรือ สำนักงานประมงจังหวัดทุกพื้นที่
    ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ : กลุ่มคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ำตามอนุสัญญา กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ กรมประมง โทร.02-561-2011

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แจ้งเตือนระหว่างวันที่ 7 - 13 กันยายน 2564 พายุโซนร้อน "โกนเซิน" (CONSON)   (813)   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) การเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน... (401)  เผยแพร่วีดีทัศน์ผลสัมฤทธิ์ของการดำนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้ขอ... (349)  ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด  (248)  ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ  (159)  กิจกรรมน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบาทชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอด... (105)  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อัตราค่าบริการ FUZE POST ในการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบด่วน Cold Chain Expre... (72)   เตือน เกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในฤดูหนาว  (71)  ประชามสัมพันธ์ เรื่อง การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตัวชี้วัดหลักจังหวัดแพร่   (68)  ประชาสัมพันธ์แผ่นภาพ infographic.ขั้นตอนการรับเรื่องและพิจารณา  (56)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000