ร่วม?กิจกรรม?เปิด?จับผลผลิต?สัตว์?น้ำ?ของ?โครง?การธนาคาร?สระ?ร่อง?โป่ง?(ธนาคาร?ปลาฯ)?

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

ร่วม?กิจกรรม?เปิด?จับผลผลิต?สัตว์?น้ำ?ของ?โครง?การธนาคาร?สระ?ร่อง?โป่ง?(ธนาคาร?ปลาฯ)?  

กิจกรรมสำนักงาน

 เผยเเพร่: 2021-03-31  |   ข่าววันที่: 2021-03-30 |  อ่าน: 170 ครั้ง
 

นาย?สังวาลย์? ดู?ระยับ? ประมง?จังหวัด?แพร่? พร้อม?ด้วย?นางสุจนีย์ พรโสภิณ? ผู้?อำ?นวย?การ?ศูนย์?วิจัย?และ?พัฒนา?การ?เพาะเลี้ยง?สัตว์?น้ำ?จืด?แพร่? และนาย?อาทร? หู?เขียว? ป?ระ?ม?งอ?ำ?เภอ?สอง? นาย?ประมวล? อิ่มใจ?กล้า? หัวหน้า?กลุ่ม?บริหาร?จัดการ?ด้าน?การประมง? นางสาว?ทิพ?วัลย์? เวชศาสตร์? เจ้า?พนักงาน?ประมง?ปฎิบัติงาน? ร่วม?กับ?คณะกรรมการ?ธนาคาร?สินค้า?เกษตร?สระ?ร่อง?โป่ง?(ธนาคาร?ปลาฯ)? หมู่?ที่? 3? บ้าน?ป่า?แดง?ใต้? ต?ำ?บล?แดน?ชุมพล? อำ?เภอ?สอง? จังหวัด?แพร่? ร่วม?กิจกรรม?เปิด?จับผลผลิต?สัตว์?น้ำ?ของ?โครง?การธนาคาร?ฯ? โดย?วิธี?เปิด?จับให้ทอดแห? และ?ยกยอ? มีผู้ร่วม?กิจกรรม?จาก?จังหวัด?แพร่? จังหวัด?พะเยา? จังหวัด?เชียงราย? จังหวัด?น่าน? จังหวัด?สุโขทัย? และ?จังหวัด?ใกล้เคียง?ร่วม?กิจกรรม?เป็น?จำนวน?มาก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แจ้งเตือนระหว่างวันที่ 7 - 13 กันยายน 2564 พายุโซนร้อน "โกนเซิน" (CONSON)   (817)   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) การเลือกสรรพนักงาน... (405)  ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด  (279)  ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราช... (160)  กิจกรรมน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบาทชน... (110)   เตือน เกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในฤดูหนาว  (78)  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อัตราค่าบริการ FUZE POST ในการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบด... (75)  ประชามสัมพันธ์ เรื่อง การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตัวชี้วัดหลักจังหวัดแพร่   (72)  ประชาสัมพันธ์แผ่นภาพ infographic.ขั้นตอนการรับเรื่องและพิจารณา  (58)  รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี... (57)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000