3 มิถุนายน 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

3 มิถุนายน 2563 

อื่น ๆ

 เผยเเพร่: 2020-06-02  |   ข่าววันที่: 2020-06-02 |  อ่าน: 134 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • งดจับสัตว์น้ำช่วงฤดูปลาวางไข่ปี 2561.. (14,652)  ปลาตะโกกปลาประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (10,230) ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (2,306) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (2,305) คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,817) ที่อยู่/ประวัติสำนักงาน.. (1,781) แจ้งข้อมูล ข่าวสาร สอบถาม.. (1,673) จัดทำจุดสาธิตการเรียนรู้ด้านการประมง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอน้ำปาด.. (1,663) ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงอำเภอตรอน.. (1,633) ต้อนรับ พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. (1,612) ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 1/2560.. (1,552) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม.. (1,498) นายยก 4.0.. (1,394) รวมลิ้งค์การทำงาน/รายงานผล.. (1,359)  ให้มาจดแจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง.. (1,339) งานทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (1,303) ตรวจหาสารวัตถุอันตรายในอาหารทะเลสดที่ตลาดสดเทศบาล 3 จังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,281) คณะอนุกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,267) ให้ผู้เลี้ยงปลากระเบนน้ำจืดเพื่อการส่งออก มาขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ. 1).. (1,265) ราคาลูกพันธุ์สัตว์น้ำที่จำหน่ายที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์.. (1,244)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

      ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000