กิจกรรม เลาะริมน้ำน่าน เยือนบ้านพระยาพิชัย กินปลาใหญ่ในกระชัง

 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

กิจกรรม เลาะริมน้ำน่าน เยือนบ้านพระยาพิชัย กินปลาใหญ่ในกระชัง 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-08-06  |   ข่าววันที่: 2019-08-05 |  อ่าน: 100 ครั้ง
 

วันที่  ๔  สิงหาคม  ๒๕๖๒  นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ เดินทางลงพื้นที่อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ kick off การท่องเที่ยวทางน้ำ โดยมอบหมาย
ให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ บูรณาการกับสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพและช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ “เลาะริมน้ำน่าน เยือนบ้านพระยาพิชัย กินปลาใหญ่ในกระชัง”
เพื่อศึกษาดูงาน ณ กระชังเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นางสาวยุภาพร  ประถม  ต.ท่ามะเฟือง  อ.พิชัย  จ.อุตรดิตถ์


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • งดจับสัตว์น้ำช่วงฤดูปลาวางไข่ปี 2561.. (12,124)  ปลาตะโกกปลาประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (7,375) ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,576) ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 1/2560.. (1,283) ต้อนรับ พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. (1,224) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม.. (1,201) ที่อยู่/ประวัติสำนักงาน.. (1,143) คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,138) รวมลิ้งค์การทำงาน/รายงานผล.. (1,132)  แจ้งข้อมูล ข่าวสาร สอบถาม.. (1,064) ให้มาจดแจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง.. (1,020) ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงอำเภอตรอน.. (963) นายยก 4.0.. (951) ให้ผู้เลี้ยงปลากระเบนน้ำจืดเพื่อการส่งออก มาขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ. 1).. (891) จัดทำจุดสาธิตการเรียนรู้ด้านการประมง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอน้ำปาด.. (891) หน่วยงานที่ติดต่อบ่อยครั้ง.. (840) ตรวจหาสารวัตถุอันตรายในอาหารทะเลสดที่ตลาดสดเทศบาล 3 จังหวัดอุตรดิตถ์.. (838) จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงาน The best of Uttaradit สินค้าเกษตรอินทรีย์ ของดีอุตรดิตถ์ ก้าวไกลสู่สากล.. (787) คณะอนุกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (764) ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอท่าปลา ฉบับที่1/60 วันที่ 6 มกราคม 2560.. (751)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

      ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000