กำหนดใช้มาตรการในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน (ฤดูน้ำแดง) ประจำปี 2562

 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

กำหนดใช้มาตรการในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน (ฤดูน้ำแดง) ประจำปี 2562  

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-05-24  |   ข่าววันที่: 2019-05-24 |  อ่าน: 376 ครั้ง
 

           นายนิพนธ์ อุปการัตน์ ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า ในปี 2562 นี้ กรมประมง ได้ประกาศและกำหนดใช้มาตรการในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน (ฤดูน้ำแดง) ประจำปี 2562 ตามประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำประมง และเงื่อนไขในการทำประมง พ.ศ. 2562 ซึ่งกรมประมงได้ประเมินประสิทธิภาพภายหลังการบังคับใช้ประกาศของกรมประมงจากเมื่อปีที่แล้วและปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของทรัพยากรประมงน้ำจืดในปัจจุบันและให้สอดคล้องกับฤดูฝนในปี 2562 ที่มาช้ากว่าปกติ

                สำหรับพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ในห้วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน-31 สิงหาคม 2562 เป็นระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ. 2562 จึงขอความร่วมมือพี่น้องชาวประมง โปรดปฏิบัติตามข้อกฎหมายและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อรักษา ฟื้นฟู ดูแลทรัพยากรสัตว์น้ำจืดให้มีใช้อย่างยั่งยืนไปถึงลูกหลานของพวกเราต่อไปในอนาคต

              หากเกษตรกร ท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ในเรื่องพื้นที่ หรือเครื่องมือที่อนุโลมให้ใช้ได้หรือไม่ อย่างไร สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ หรือ สำนักงานประมงอำเภอในพื้นที่ ทุกแห่ง หรือสอบถามทางกลุ่มไลน์ข่าวของสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามคิวอาร์โค้ด ข้างล่างนี้ ก็ได้


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • งดจับสัตว์น้ำช่วงฤดูปลาวางไข่ปี 2561.. (12,123)  ปลาตะโกกปลาประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (7,374) ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,576) ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 1/2560.. (1,283) ต้อนรับ พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. (1,224) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม.. (1,201) ที่อยู่/ประวัติสำนักงาน.. (1,143) คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,137) รวมลิ้งค์การทำงาน/รายงานผล.. (1,132)  แจ้งข้อมูล ข่าวสาร สอบถาม.. (1,064) ให้มาจดแจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง.. (1,020) ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงอำเภอตรอน.. (963) นายยก 4.0.. (951) ให้ผู้เลี้ยงปลากระเบนน้ำจืดเพื่อการส่งออก มาขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ. 1).. (891) จัดทำจุดสาธิตการเรียนรู้ด้านการประมง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอน้ำปาด.. (891) หน่วยงานที่ติดต่อบ่อยครั้ง.. (840) ตรวจหาสารวัตถุอันตรายในอาหารทะเลสดที่ตลาดสดเทศบาล 3 จังหวัดอุตรดิตถ์.. (837) จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงาน The best of Uttaradit สินค้าเกษตรอินทรีย์ ของดีอุตรดิตถ์ ก้าวไกลสู่สากล.. (787) คณะอนุกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (764) ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอท่าปลา ฉบับที่1/60 วันที่ 6 มกราคม 2560.. (751)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

      ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000