พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562

 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 

อื่น ๆ

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-04-30  |   ข่าววันที่: 2019-04-30 |  อ่าน: 44 ครั้ง
 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • งดจับสัตว์น้ำช่วงฤดูปลาวางไข่ปี 2561.. (12,153)  ปลาตะโกกปลาประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (7,425) ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,595) ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 1/2560.. (1,290) ต้อนรับ พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. (1,229) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม.. (1,208) คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,154) ที่อยู่/ประวัติสำนักงาน.. (1,153) รวมลิ้งค์การทำงาน/รายงานผล.. (1,133)  แจ้งข้อมูล ข่าวสาร สอบถาม.. (1,073) ให้มาจดแจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง.. (1,023) ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงอำเภอตรอน.. (972) นายยก 4.0.. (959) จัดทำจุดสาธิตการเรียนรู้ด้านการประมง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอน้ำปาด.. (900) ให้ผู้เลี้ยงปลากระเบนน้ำจืดเพื่อการส่งออก มาขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ. 1).. (893) หน่วยงานที่ติดต่อบ่อยครั้ง.. (843) ตรวจหาสารวัตถุอันตรายในอาหารทะเลสดที่ตลาดสดเทศบาล 3 จังหวัดอุตรดิตถ์.. (840) จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงาน The best of Uttaradit สินค้าเกษตรอินทรีย์ ของดีอุตรดิตถ์ ก้าวไกลสู่สากล.. (793) คณะอนุกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (776) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (758)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

      ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000