ประกาศราชกิจจานุเบกษา

 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

อื่น ๆ

 เผยเเพร่: 2018-09-21  |   ข่าววันที่: 2018-09-21 |  อ่าน: 166 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • งดจับสัตว์น้ำช่วงฤดูปลาวางไข่ปี 2561.. (14,661)  ปลาตะโกกปลาประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (10,240) ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (2,306) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (2,305) คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,818) ที่อยู่/ประวัติสำนักงาน.. (1,783) แจ้งข้อมูล ข่าวสาร สอบถาม.. (1,675) จัดทำจุดสาธิตการเรียนรู้ด้านการประมง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอน้ำปาด.. (1,664) ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงอำเภอตรอน.. (1,634) ต้อนรับ พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. (1,612) ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 1/2560.. (1,553) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม.. (1,501) นายยก 4.0.. (1,394) รวมลิ้งค์การทำงาน/รายงานผล.. (1,359)  ให้มาจดแจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง.. (1,340) งานทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (1,309) ตรวจหาสารวัตถุอันตรายในอาหารทะเลสดที่ตลาดสดเทศบาล 3 จังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,283) คณะอนุกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,268) ให้ผู้เลี้ยงปลากระเบนน้ำจืดเพื่อการส่งออก มาขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ. 1).. (1,268) ราคาลูกพันธุ์สัตว์น้ำที่จำหน่ายที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์.. (1,249)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

      ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000