ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 

ดาวน์โหลด

 เผยเเพร่: 2017-01-06  |   ข่าววันที่: 2017-01-06 |  อ่าน: 1,469 ครั้ง
 

กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช แบบคำขอจดแจ้งการเพาะเลี้ยง กุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช

โครงการ/งานตามนโยบาย แปลงใหญ่กรมประมง 

Single Command of Uttaradit 


  •  Hit 20 อันดับ
  • งดจับสัตว์น้ำช่วงฤดูปลาวางไข่ปี 2561.. (14,491)  ปลาตะโกกปลาประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (9,939) ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (2,244) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (2,199) คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,754) ที่อยู่/ประวัติสำนักงาน.. (1,718) แจ้งข้อมูล ข่าวสาร สอบถาม.. (1,616) ต้อนรับ พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. (1,583) จัดทำจุดสาธิตการเรียนรู้ด้านการประมง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอน้ำปาด.. (1,583) ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงอำเภอตรอน.. (1,567) ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 1/2560.. (1,527) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม.. (1,469) นายยก 4.0.. (1,357) รวมลิ้งค์การทำงาน/รายงานผล.. (1,330)  ให้มาจดแจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง.. (1,310) งานทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (1,234) ตรวจหาสารวัตถุอันตรายในอาหารทะเลสดที่ตลาดสดเทศบาล 3 จังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,231) คณะอนุกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,226) ให้ผู้เลี้ยงปลากระเบนน้ำจืดเพื่อการส่งออก มาขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ. 1).. (1,226) ราคาลูกพันธุ์สัตว์น้ำที่จำหน่ายที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์.. (1,166)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

      ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000