ผู้บริหารระดับสูงกรมประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้บริหารระดับสูงกรมประมง 

อื่น ๆ

 เผยเเพร่: 2017-01-02  |   ข่าววันที่: 2017-01-01 |  อ่าน: 313 ครั้ง
 


  •  Hit 20 อันดับ
  • งดจับสัตว์น้ำช่วงฤดูปลาวางไข่ปี 2561.. (14,351)  ปลาตะโกกปลาประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (9,589) ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (2,191) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (2,088) คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,699) ที่อยู่/ประวัติสำนักงาน.. (1,671) แจ้งข้อมูล ข่าวสาร สอบถาม.. (1,570) ต้อนรับ พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. (1,554) ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 1/2560.. (1,512) จัดทำจุดสาธิตการเรียนรู้ด้านการประมง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอน้ำปาด.. (1,511) ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงอำเภอตรอน.. (1,508) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม.. (1,439) นายยก 4.0.. (1,324) รวมลิ้งค์การทำงาน/รายงานผล.. (1,302)  ให้มาจดแจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง.. (1,270) คณะอนุกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,191) ตรวจหาสารวัตถุอันตรายในอาหารทะเลสดที่ตลาดสดเทศบาล 3 จังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,184) งานทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (1,183) ให้ผู้เลี้ยงปลากระเบนน้ำจืดเพื่อการส่งออก มาขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ. 1).. (1,179) หน่วยงานที่ติดต่อบ่อยครั้ง.. (1,128)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

      ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000