แบนเนอร์

 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

แบนเนอร์ 

แบนเนอร์

 เผยเเพร่: 2016-12-26  |   ข่าววันที่: 2016-12-26 |  อ่าน: 347 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • งดจับสัตว์น้ำช่วงฤดูปลาวางไข่ปี 2561.. (14,484)  ปลาตะโกกปลาประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (9,928) ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (2,240) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (2,130) คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,750) ที่อยู่/ประวัติสำนักงาน.. (1,716) แจ้งข้อมูล ข่าวสาร สอบถาม.. (1,612) ต้อนรับ พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. (1,579) จัดทำจุดสาธิตการเรียนรู้ด้านการประมง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอน้ำปาด.. (1,576) ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงอำเภอตรอน.. (1,567) ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 1/2560.. (1,527) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม.. (1,463) นายยก 4.0.. (1,357) รวมลิ้งค์การทำงาน/รายงานผล.. (1,328)  ให้มาจดแจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง.. (1,308) ตรวจหาสารวัตถุอันตรายในอาหารทะเลสดที่ตลาดสดเทศบาล 3 จังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,230) งานทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (1,228) คณะอนุกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,224) ให้ผู้เลี้ยงปลากระเบนน้ำจืดเพื่อการส่งออก มาขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ. 1).. (1,224) ราคาลูกพันธุ์สัตว์น้ำที่จำหน่ายที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์.. (1,164)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

      ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000