วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายชำนาญ ใจช่วย ประมงอำเภอเมืองลำปาง

 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายชำนาญ ใจช่วย ประมงอำเภอเมืองลำปาง 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-07-09  |   ข่าววันที่: 2019-07-08 |  อ่าน: 57 ครั้ง
 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายชำนาญ ใจช่วย ประมงอำเภอเมืองลำปาง ประชุมชี้แจงและให้ความรู้ในการเตรียมบ่อ สร้างอาหารธรรมชาติ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์พื้นถิ่นในพื้นที่เกษตรปลอดภัย งบพัฒนาจังหวัด ปี2562


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัดตามกฎกระทรวง.. (1,730)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล.. (1,018) วาระงานผู้บริหาร.. (899) ปล่อยพันธุ์ปลารากกล้วย เพื่อเป็นแหล่งขยายพันธุ์ในแม่น้ำตุ๋ย.. (742) ประวัติหน่วยงาน.. (645) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (620) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (593) ฤดูน้ำแดง จังหวัดลำปาง.. (513) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อบำเพ็ญเป็นพระราชกุศล 50 วัน .. (464) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง.. (463) สารจากอธิบดีกรมประมง.. (447) อบรมโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง (อ.แม่เมาะ).. (407) โครงการอบรมประมงอาสา รุ่นที่ 11 ประจำปี 2560.. (400) แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงอุทกภัย ปี 2560 (ด้านการประมง).. (387)  โครงการ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ.ห้างฉัตร).. (373) โครงการ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ.เมืองลำปาง).. (372) อบรมโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง (อ.สบปราบ).. (365) โครงการ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ.เกาะคา).. (346) อบรมโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง (อ.เกาะคา).. (333) อบรมโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง (อ.เถิน).. (309)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

     ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000