วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายพศิน เครือคำ ประมงอำเภอแม่เมาะ

 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายพศิน เครือคำ ประมงอำเภอแม่เมาะ  

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-07-09  |   ข่าววันที่: 2019-07-08 |  อ่าน: 76 ครั้ง
 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายพศิน เครือคำ ประมงอำเภอแม่เมาะ นายมณเฑียร กันธิยะ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน นายชินวัฒน์ จิน๊ะหล้า เจ้าหน้าที่ประมง ประชุมเตรียมความพร้อม และตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์พื้นถิ่นในพื้นที่เกษตรปลอดภัย งบพัฒนาจังหวัด ปี2562 (งบพัฒนาจังหวัดปี 2562) พื้นที่อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัดตามกฎกระทรวง.. (1,730)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล.. (1,018) วาระงานผู้บริหาร.. (899) ปล่อยพันธุ์ปลารากกล้วย เพื่อเป็นแหล่งขยายพันธุ์ในแม่น้ำตุ๋ย.. (742) ประวัติหน่วยงาน.. (645) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (620) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (593) ฤดูน้ำแดง จังหวัดลำปาง.. (513) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อบำเพ็ญเป็นพระราชกุศล 50 วัน .. (467) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง.. (463) สารจากอธิบดีกรมประมง.. (447) อบรมโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง (อ.แม่เมาะ).. (407) โครงการอบรมประมงอาสา รุ่นที่ 11 ประจำปี 2560.. (400) แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงอุทกภัย ปี 2560 (ด้านการประมง).. (387)  โครงการ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ.ห้างฉัตร).. (373) โครงการ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ.เมืองลำปาง).. (372) อบรมโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง (อ.สบปราบ).. (365) โครงการ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ.เกาะคา).. (346) อบรมโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง (อ.เกาะคา).. (333) อบรมโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง (อ.เถิน).. (309)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

     ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000