วันที่ 10 - 11 เมษายน 2562

 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

วันที่ 10 - 11 เมษายน 2562 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-04-17  |   ข่าววันที่: 2019-04-17 |  อ่าน: 102 ครั้ง
 

วันที่ 10 - 11 เมษายน 2562 นายอำพล จินดาวงศ์ ประมงจังหวัดลำปาง นางพรทิพย์ นวลอนงค์ หก. บริหารจัดการด้านการประมง นา.มนธิรา ไชยวงศ์ นายสิทธิชัย แจ่มสว่าง กลุ่มบริหารจัดการฯ และ นางจันทนา ขันธ์เล็ก ประมงอำเภอสบปราบ ร่วมมอบพันธุ์ปลาแก่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอแจ้ห่ม จำนวน 32 ราย และอำเภอสบปราบ จำนวน 90 ราย


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัดตามกฎกระทรวง.. (1,660)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล.. (999) วาระงานผู้บริหาร.. (869) ปล่อยพันธุ์ปลารากกล้วย เพื่อเป็นแหล่งขยายพันธุ์ในแม่น้ำตุ๋ย.. (709) ประวัติหน่วยงาน.. (614) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (592) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (566) ฤดูน้ำแดง จังหวัดลำปาง.. (465) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อบำเพ็ญเป็นพระราชกุศล 50 วัน .. (449) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง.. (443) สารจากอธิบดีกรมประมง.. (428) อบรมโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง (อ.แม่เมาะ).. (381) โครงการอบรมประมงอาสา รุ่นที่ 11 ประจำปี 2560.. (376) แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงอุทกภัย ปี 2560 (ด้านการประมง).. (371)  โครงการ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ.เมืองลำปาง).. (357) โครงการ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ.ห้างฉัตร).. (357) อบรมโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง (อ.สบปราบ).. (349) โครงการ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ.เกาะคา).. (330) อบรมโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง (อ.เกาะคา).. (321) อบรมโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง (อ.เถิน).. (294)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

     ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000