สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ตั้งหน่วยบริการรับขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ณ.เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน


สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ตั้งหน่วยบริการรับขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ณ.เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

ประชาสัมพันธ์


สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ตั้งหน่วยบริการรับขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ณ.เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน..คลิก

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นางวชิรญาณ์ จิระพัฒน์โภคิน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทน ประมงจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ไปปฎิบัติหน้าที่ในท้องที่อำเภอลี้ ดังนี้

1.ตั้งหน่วยบริการรับขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ณ.เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

2.ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน และเทศบาลตำบลก้อ ปล่อยอึ่งเผ้าเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในฝายประจำหมู่บ้าน(หมู่ 1,2,3,4 )ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดู... จำนวนผู้อ่าน 153  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ดำเนินการมอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ดำเนินการมอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่... จำนวนผู้อ่าน 135 ประชาสัมพันธ์ Fisherman market @ Lamphun  ประชาสัมพันธ์ Fisherman market @ Lamphun   จำนวนผู้อ่าน 129 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY) สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธร... จำนวนผู้อ่าน 129 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประชุมครั้งที่ 1/2566 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประชุมครั้งที่ 1/2566  จำนวนผู้อ่าน 113 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน หน่วยงานสังกัดกรมประมง ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง ( FC) ครั้งที่ 1/2566 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน หน่วยงานสังกัดกรมประมง ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนน... จำนวนผู้อ่าน 104 fisherman market / fisherman shop @ Lamphun  fisherman market / fisherman shop @ Lamphun   จำนวนผู้อ่าน 100 ประชาสัมพันธ์ Fisherman Shop @ Lamphun  ประชาสัมพันธ์ Fisherman Shop @ Lamphun   จำนวนผู้อ่าน 100 ประชาสัมพันธ์ร้าน Fisherman Shop / Fisherman market @ Lamphun  ประชาสัมพันธ์ร้าน Fisherman Shop / Fisherman market @ Lamphun   จำนวนผู้อ่าน 94 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบและหารือการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาซักเกอร์ งูเหลือมอ้อและหอยเชอรี่ สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบและหารือการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการ... จำนวนผู้อ่าน 84


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน

  รายละเอียด 225 หมู่ 3 ตำบลเวียงยอง อ-เภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  email  lamphunfishpro@gmail.com  โทรศัพท์ 053-561353,053-511430  FAX 053-561353  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6