โครงการ SmartFarmer

 สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการ SmartFarmer 

สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-04-04  |   ข่าววันที่: 2019-03-20 |  อ่าน: 177 ครั้ง
 

พัชรรินทร์ บุราณเดช ประมงอำเภอกุฉินารายณ์

นางสาวฐิติมา สีอองโคตร นักวิชาการประมง

ศูนย์วิจัยและการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

?ออกติดตามประเมินเกษตรกร

โครงการ Smart Farmer 

ตำบลกุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ 

มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 36 ราย


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • กิจกรรมประจำวัน.. (243)  สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์.. (243) "โครงการไทยนิยมยั่งยืน".. (228) ประชุมความก้าวหน้าการเตรียมงานมหกรรมปลาร้าโลก.. (227) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กุ้งก้ามกราม).. (225) ติดตามและให้คำแนะนำฟาร์มเลี้ยงจระเข้ในช่วงฤดูหนาว.. (222) ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง.. (207) สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์.. (198) โครงการ SmartFarmer.. (177) สภาพอากาศแปรปรวน เตือน ปลากระชังน็อคน้ำ.. (173) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กุ้งก้ามกราม).. (171) กิจกรรมประจำวัน.. (164) ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 3/2562.. (164) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (158) ความสำคัญของการขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงปลาหรือสัตว์น้ำ.. (155) โครงการธนาคารผลผลิตเกษตร ปี 2562.. (149) กิจกรรมประจำวัน.. (147) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระชนมพรรษา.. (140) ดำน้ำจับกุ้งยักษ์ กินปลาเขื่อนลำปาว.. (134) โครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 6/2562.. (132)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์

     สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่ 6/9 ถนนบายพาส - ทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000