แบบฟอร์ม 5 ประมงอำเภอ ครั้งที่ 1 ปี 2561

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย

แบบฟอร์ม 5 ประมงอำเภอ ครั้งที่ 1 ปี 2561 

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ข้าราชการ

 เผยเเพร่: 2018-03-04  |   ข่าววันที่: 2017-03-20 |  อ่าน: 489 ครั้ง
 

นายโกศล  สมัครสมาน นายชนวีร์  ฉัตรทิน นายอภิชาติ  ดงบังสถาน
นายสาธิต  คำกองแก้ว นายสมเกียรติ  พันธุระ นายสาโรจน์  สนิทไทย
นายสันทัด  มีคำแสน นายเอ็นดู  สำรวมรัมย์ นายวิทยา ประเสริฐสังข์
     
     
     

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การเลี้ยงสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ.. (5,455)  โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัด ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ.2559.. (1,477) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.. (1,258) ทำเนียบผู้บริหาร.. (1,246) ติดต่อเรา.. (1,229) หน้าที่ความรับผิดชอบในราชการบริหารส่วนภูมิภาค .. (1,198) ขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ.. (1,166) วิสัยทัศน์ พันธกิจ.. (1,138) สมุดออนไลน์.. (1,118) 15. จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.. (1,101) งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561.. (959) งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2560.. (928) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี.. (896) งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2561.. (889) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ของหน่วยงานของรัฐรายเดือน ประจำเดือนมกราคม 2561.. (769) ประกาศสอบราคา.. (722) ผลการประเมินของข้าราชการ รอบการประเมินที่ 2/2560.. (719) งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2561.. (696) สัตว์น้ำประจำจังหวัด.. (656) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540.. (598)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย

     ๑๗๗ หมู่ที่ ๕ ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000