แบบฟอร์ม 5 ประมงอำเภอ ครั้งที่ 1 ปี 2561

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย

แบบฟอร์ม 5 ประมงอำเภอ ครั้งที่ 1 ปี 2561 

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ข้าราชการ

 เผยเเพร่: 2018-03-04  |   ข่าววันที่: 2017-03-20 |  อ่าน: 395 ครั้ง
 

นายโกศล  สมัครสมาน นายชนวีร์  ฉัตรทิน นายอภิชาติ  ดงบังสถาน
นายสาธิต  คำกองแก้ว นายสมเกียรติ  พันธุระ นายสาโรจน์  สนิทไทย
นายสันทัด  มีคำแสน นายเอ็นดู  สำรวมรัมย์ นายวิทยา ประเสริฐสังข์
     
     
     

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การเลี้ยงสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ.. (3,724)  โครงสร้างหน่วยงาน.. (1,268) ทำเนียบผู้บริหาร.. (1,103) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.. (1,094) ติดต่อเรา.. (1,061) ขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ.. (1,029) พื้นที่รับผิดชอบ.. (1,026) 15. จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.. (1,015) วิสัยทัศน์ กรมประมง .. (1,002) สมุดออนไลน์.. (981) งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561.. (861) งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2560.. (839) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี.. (806) งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2561.. (804) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ของหน่วยงานของรัฐรายเดือน ประจำเดือนมกราคม 2561.. (661) ประกาศสอบราคา.. (635) งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2561.. (631) ผลการประเมินของข้าราชการ รอบการประเมินที่ 2/2560.. (629) สัตว์น้ำประจำจังหวัด.. (557) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540.. (516)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย

     ๑๗๗ หมู่ที่ ๕ ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000