ขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย

ขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ 

ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-03-03  |   ข่าววันที่: 2017-11-14 |  อ่าน: 1,124 ครั้ง
 

การต่ออายุทะเบียนเกษตรกร / ผู้ประกอบการด้านการประมงyes

เกษตรกรผู้ที่ประสงค์จะต่ออายุทะเบียนเกษตรกรต้องยืนคำขอต่อทะเบียนภายใน 30 วัน ก่อนวันหมดอายุ

หลักฐานประกอบการยื่นคำขอต่ออายุทะเบียนเกษตรกร

  • บัตรประจำตัวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำฉบับเดิม
  • หลักฐานแสดงการดำเนินการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างต่อเนื่อง

*********************************************************************************************************************************************

ขั้นตอนการขอต่ออายุทะเบียนเกษตรกรyes

1. กรอกแบบคำขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ/ผู้ประกอบการ (แบบ ทบ.4/ทบ.5)  แบบคำขอสามารถขอรับได้ที่

สำนักงานประมงอำเภอ หรือ สำนักงานประมงจังหวัด หรือ ดาวน์โหลดได้ที่นี่

2. ยื่นแบบคำขอต่ออายุ พร้อมหลักฐาน ณ สำนักงานประมงอำเภอ หรือ สำนักงานประมงจังหวัด ที่ได้ขอขึ้นทะเบียนไว้

3. ผู้ยื่นคำขอต่ออายุ แจ้งข้อมูลสัตว์น้ำรายปี ในรอบปีที่ 1 และปีที่ 2

**********************************************************************************************************************************************

การสิ้นสภาพทางทะเบียนเกษตรกรyes

1. แจ้งข้อมูล/หลักฐานเท็จ

2. ไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่กรมประมงเข้าตรวจสอบฟาร์มในเวลาราชการ โดยไม่มีเหตุผลอันควร

3. ไม่แจ้งข้อมูลสัตว์น้ำรายปี


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การเลี้ยงสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ.. (4,435)  โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัด ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ.2559.. (1,416) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.. (1,209) ทำเนียบผู้บริหาร.. (1,207) ติดต่อเรา.. (1,179) หน้าที่ความรับผิดชอบในราชการบริหารส่วนภูมิภาค .. (1,139) ขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ.. (1,124) วิสัยทัศน์ พันธกิจ.. (1,104) 15. จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.. (1,075) สมุดออนไลน์.. (1,071) งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561.. (922) งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2560.. (892) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี.. (858) งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2561.. (851) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ของหน่วยงานของรัฐรายเดือน ประจำเดือนมกราคม 2561.. (730) ประกาศสอบราคา.. (688) ผลการประเมินของข้าราชการ รอบการประเมินที่ 2/2560.. (683) งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2561.. (669) สัตว์น้ำประจำจังหวัด.. (626) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540.. (567)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย

     ๑๗๗ หมู่ที่ ๕ ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000