กิจกรรมเปิดขายบัตรลงจับปลา ณ หนองฮาง 1 เนื้อที่ 8 ไร่ บ้านหนองฮาง ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี

กิจกรรมเปิดขายบัตรลงจับปลา ณ หนองฮาง 1 เนื้อที่ 8 ไร่ บ้านหนองฮาง ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-01-30  |   ข่าววันที่: 2020-01-25 |  อ่าน: 226 ครั้ง
 

 วันที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. กิจกรรมเปิดขายบัตรลงจับปลา ณ หนองฮาง 1 เนื้อที่ 8 ไร่ บ้านหนองฮาง ตำบลเชียงพิณ
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีผู้ร่วมกิจกรรมลงจับปลา จำนวน 300 ราย เก็บเงินเข้ากองทุนพัฒนาหมู่บ้าน  เป็นเงิน 52,000 บาท
จับสัตว์น้ำได้น้ำหนักรวม ประมาณ 3,000 กิโลกรัม (เฉพาะที่ขายบัตรได้) ชนิดสัตว์น้ำที่จับได้ ได้แก่ ปลาช่อน ปลาดุก ปลาบู่ ปลาไน
ปลาตะเพียน  ปลาสวาย ปลานิล ปลายี่สกเทศ ปลานวลจันทร์ กุ้งก้ามกราม ปลาบึก ปลากระโห้ ปลาจีน ฯลฯ ซึ่งเป็นพันธุ์สัตว์นำที่
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นำมาปล่อยเมื่อปี 2561-2562 และปลาธรรมชาติ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สัตว์น้ำประจำจังหวัดอุดรธานี.. (2,190)  คำขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช).. (1,941) สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.. (1,479) แบบคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (1,213) วิสัยทัศน์ พันธกิจ.. (1,135) คำขอขึ้นทะเบียน (ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมง).. (1,103) ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยในแหล่งน้ำในพื้นที่ดำเนินการฯ ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล.. (1,065) แผนงานโครงการและยุทธศาสตร์เชิงรุก.. (963) ใบคำร้องขอรับการตรวจสอบสารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำ .. (924) ประวัติและรายนามผู้บริหาร.. (915) สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ขอประชาสัมพันธ์ ร่างประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 8 รายการ โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตร.. (912) คำขอ อนุญาต ต่ออายุการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (909) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (880) การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม.. (871) สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โครงก.. (847) การเลี้ยงปลานิล.. (832) ร่างประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพันธ์ุสัตว์น้ำเพื่อปล่อยในแหล่งน้ำในพื้นที่ดำเนินการฯ ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประ.. (823) การเลี้ยงกบ.. (817) สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ขอประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2561.. (783) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (776)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี

     ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อาคาร 2  ชั้น 6  ถนนอธิบดี  อำเภอเมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี  41000