นายอำพล จินดาวงค์ ประมงจังหวัดอุดรธานี ออกตรวจเยี่ยม ศูนย์เครือข่ายด้านประมง และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เขตพื้นที่อำเภอนายูง และอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

 สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี

นายอำพล จินดาวงค์ ประมงจังหวัดอุดรธานี ออกตรวจเยี่ยม ศูนย์เครือข่ายด้านประมง และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เขตพื้นที่อำเภอนายูง และอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-12-18  |   ข่าววันที่: 2019-12-17 |  อ่าน: 207 ครั้ง
 

       วันที่ 17 ธันวาคม 2562 นายอำพล จินดาวงค์ ประมงจังหวัดอุดรธานี นายไพบูลย์ วงชัยยา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  และนายสุชิน มิ่งไชย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ   เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์เครือข่ายด้านประมง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ของอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี  (กิจกรรมสวนผลไม้และการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม)  และตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2563            ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านนาชมภู ตำบลบ้านกัอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านเทพภูเงินตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี          โดยมี นายสันทัด มีคำแสน ประมงอำเภอน้ำโสม ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลในพื้นที่


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สัตว์น้ำประจำจังหวัดอุดรธานี.. (1,627)  คำขอแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช).. (1,586) สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.. (1,195) แบบคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (984) วิสัยทัศน์ พันธกิจ.. (919) ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยในแหล่งน้ำในพื้นที่ดำเนินการฯ ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล.. (849) คำขอขึ้นทะเบียน (ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมง).. (839) แผนงานโครงการและยุทธศาสตร์เชิงรุก.. (769) ใบคำร้องขอรับการตรวจสอบสารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำ .. (768) คำขอ อนุญาต ต่ออายุการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (721) ประวัติและรายนามผู้บริหาร.. (721) การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม.. (711) การเลี้ยงปลานิล.. (701) สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ขอประชาสัมพันธ์ ร่างประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 8 รายการ โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตร.. (694) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (685) การเลี้ยงกบ.. (679) รายชื่อหน่วยงานกรมประมงฉบับภาษาอังกฤษ.. (666) ร่างประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพันธ์ุสัตว์น้ำเพื่อปล่อยในแหล่งน้ำในพื้นที่ดำเนินการฯ ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประ.. (645) สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โครงก.. (615) สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ขอประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2561.. (561)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี

     ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อาคาร 2  ชั้น 6  ถนนอธิบดี  อำเภอเมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี  41000