เปิดลงแหจับปลา ในแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำบ้านทมป่าข่า หมู่ที่ 3 ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

 สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี


เปิดลงแหจับปลา ในแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำบ้านทมป่าข่า หมู่ที่ 3 ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี  วันที่ 26 มีนาคม 2565 คณะกรรมการแหล่งน้ำบ้านทมป่าข่า หมู่ที่ 3 ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี เปิดลงแหจับปลา ในแหล่งน้ำสาธารณะ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 200 คน ได้เงิน จำนวน 48,000 บาท ผลผลิตสัตว์น้ำประมาณ 2,000 กิโลกรัม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  งานเกษตรแฟร์ลุ่มน้ำโขง วันที่ 26 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน 2565 ณ สนามทุ่งศรีเมือง จ...  2,726   การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิ...  259  การสรรหา ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2566   250  ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็น...  240  ร้าน FISHERMAN SHOP @UDONTHANI   223  ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรือง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256...  187  ขอเชิญตอบแบบสำรวจการรับฟังความคิดเห็นต่อคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่...  144  เชิญเที่ยวงานประจำปี เทศกาลกินปลา และของดี อำเภอวังสามหมอ   122  การประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30   113  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบา...  106


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี

     ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อาคาร 2  ชั้น 6  ถนนอธิบดี  อำเภอเมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี  41000     udonfisheries@hotmail.com   042-245634   042-245634