ตรวจสอบกรณีมีการแจ้งพบปลาตายในพื้นที่ลำห้วยญวน ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

 สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี


ตรวจสอบกรณีมีการแจ้งพบปลาตายในพื้นที่ลำห้วยญวน ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี วันที่ 14 มีนาคม 2565 นายไพบูลย์ วงชัยยา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายวิชัย สินอนันต์ ประมงอำเภอน้ำโสม และนางนพมาศ เจียวตั้ง นักวิชาการประมงชำนาญการ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) และหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมออกตรวจสอบกรณีมีการแจ้งพบปลาตายในพื้นที่ลำห้วยญวน ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี จากการตรวจสอบเบื้องต้น เกิดน้ำเน่าเสียสีดำมีกลิ่นเหม็น สันนิษฐานว่าเกิดจากอินทรีย์สารที่ไหลลงสู่แหล่งน้ำทำให้เกิดเน่าเสียมีผลกระทบต่อสัตว์น้ำทำให้ปลาตาย โดยแก้ไขเบื้องต้น คือใช้เครื่องสูบน้ำพ่นให้ออกซิเจนเพิ่มในน้ำและใช้จุลินทรีย์เพิ่มลงในน้ำเพื่อปรับสภาพน้ำในเบื้องต้น และจะติดตามดำเนินการแก้ไขต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  งานเกษตรแฟร์ลุ่มน้ำโขง วันที่ 26 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน 2565 ณ สนามทุ่งศรีเมือง จ...  2,199   ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้...  356  กิจกรรมเปิดขายบัตรลงจับปลา ณ หนองบึง เนื้อที่ 12 ไร่   322  ประชาสัมพันธ์นโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565   296  กิจกรรมลงจับปลา ณ ทำนบปลาห้วยวังเบ็ญ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำในโครงการธนาคารสินค้าเกษตร   269   เปิดลงแหจับปลา ในแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำบ้านทมป่าข่า หมู่ที่ 3 ตำบลทมนางาม อำเ...  267  การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิ...  177  การสรรหา ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2566   172  ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็น...  147  ร้าน FISHERMAN SHOP @UDONTHANI   139


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี

     ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อาคาร 2  ชั้น 6  ถนนอธิบดี  อำเภอเมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี  41000     udonfisheries@hotmail.com   042-245634   042-245634