กิจกรรมขายบัตรจับปลาเพื่อนำเงินมาใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน ของหนองน้ำคำชะโนด หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี

 สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี


กิจกรรมขายบัตรจับปลาเพื่อนำเงินมาใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน ของหนองน้ำคำชะโนด หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี วันที่ 6 มีนาคม 2565 นางปภัสสิริ วิกรมไกรกิตติ์ ประมงอำเภอศรีธาตุ ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมขายบัตรจับปลาเพื่อนำเงินมาใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน ของหนองน้ำคำชะโนด หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี  แหล่งน้ำมีขนาด 15 ไร่ ปลาที่จับได้มีขนาดใหญ่ น้ำหนัก 1กิโลกรัมขึ้นไป ส่วนใหญ่จะเป็นปลาเกล็ดเงิน ปลาตะเพียน ปลายี่สก และปลาสวาย เป็นพันธ์ุปลาที่ปล่อยจากงบของอบจ.อุดรธานี  ได้น้ำหนักรวม 5,000 กิโลกรัม ขายบัตรได้เงิน47,000 บาท ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ใข้มาตรการคัดกรองเพื่อป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  งานเกษตรแฟร์ลุ่มน้ำโขง วันที่ 26 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน 2565 ณ สนามทุ่งศรีเมือง จ...  2,199   ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้...  356  กิจกรรมเปิดขายบัตรลงจับปลา ณ หนองบึง เนื้อที่ 12 ไร่   322  ประชาสัมพันธ์นโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565   296  กิจกรรมลงจับปลา ณ ทำนบปลาห้วยวังเบ็ญ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำในโครงการธนาคารสินค้าเกษตร   269   เปิดลงแหจับปลา ในแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำบ้านทมป่าข่า หมู่ที่ 3 ตำบลทมนางาม อำเ...  267  การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิ...  177  การสรรหา ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2566   172  ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็น...  147  ร้าน FISHERMAN SHOP @UDONTHANI   139


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี

     ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อาคาร 2  ชั้น 6  ถนนอธิบดี  อำเภอเมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี  41000     udonfisheries@hotmail.com   042-245634   042-245634