การขายบัตรจับปลา ณ หนองคำยางตอนล่าง ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

 สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี


การขายบัตรจับปลา ณ หนองคำยางตอนล่าง ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  วันที่ 4 มีนาคม 2565 นางสาววารุณี มาหาญ ประมงอำเภอหนองหาน ได้รับรายงานการจากนางประนอม ภักดีศรี กำนันตำบลหนองไผ่ ว่ามีการขายบัตรจับปลา ณ หนองคำยางตอนล่าง ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน โดยขายบัตรละ 200 บาท มีคนมาร่วมจับปลา 378 คน ได้เงิน 75,600 บาท ชนิดสัตว์น้ำ ได้แก่ ปลายี่สกเทศปลาตะเพียน ปลาจีน  ปลานิล กุ้งก้ามกราม เป็นต้น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  งานเกษตรแฟร์ลุ่มน้ำโขง วันที่ 26 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน 2565 ณ สนามทุ่งศรีเมือง จ...  2,199   ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้...  356  กิจกรรมเปิดขายบัตรลงจับปลา ณ หนองบึง เนื้อที่ 12 ไร่   322  ประชาสัมพันธ์นโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565   296  กิจกรรมลงจับปลา ณ ทำนบปลาห้วยวังเบ็ญ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำในโครงการธนาคารสินค้าเกษตร   269   เปิดลงแหจับปลา ในแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำบ้านทมป่าข่า หมู่ที่ 3 ตำบลทมนางาม อำเ...  267  การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิ...  177  การสรรหา ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2566   172  ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็น...  147  ร้าน FISHERMAN SHOP @UDONTHANI   139


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี

     ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อาคาร 2  ชั้น 6  ถนนอธิบดี  อำเภอเมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี  41000     udonfisheries@hotmail.com   042-245634   042-245634