วันที่ 3 มีนาคม 2565 บ้านดงหัน หมู่ที่ 6 ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ ได้กิจกรรมเปิดขายบัตรลงจับปลา ณ หนองบักแฟน

 สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี


วันที่ 3 มีนาคม 2565 บ้านดงหัน หมู่ที่ 6 ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ ได้กิจกรรมเปิดขายบัตรลงจับปลา ณ หนองบักแฟน วันที่ 3 มีนาคม 2565 บ้านดงหัน หมู่ที่ 6 ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ ได้กิจกรรมเปิดขายบัตรลงจับปลา ณ หนองบักแฟน เนื้อที่  10 ไร่ ทำการขายบัตรให้ประชาชนในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียง ได้ทั้งสิ้น 30,000 บาท ชนิดสัตว์น้ำที่จับได้ ได้แก่ ปลาจีน  ตะเพียน ปลาสวาย ปลานิล ปลายี่สกเทศ ปลานวลจันทร์  ซึ่งในการจัดกิจกรรมทางหมู่บ้านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  งานเกษตรแฟร์ลุ่มน้ำโขง วันที่ 26 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน 2565 ณ สนามทุ่งศรีเมือง จ...  2,720   การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิ...  258  การสรรหา ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2566   246  ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็น...  237  ร้าน FISHERMAN SHOP @UDONTHANI   221  ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรือง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256...  185  ขอเชิญตอบแบบสำรวจการรับฟังความคิดเห็นต่อคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่...  144  เชิญเที่ยวงานประจำปี เทศกาลกินปลา และของดี อำเภอวังสามหมอ   121  การประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30   111  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบา...  106


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี

     ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อาคาร 2  ชั้น 6  ถนนอธิบดี  อำเภอเมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี  41000     udonfisheries@hotmail.com   042-245634   042-245634