วันที่ 3 มีนาคม 2565 นายธรรมรงค์ อินทรสุวรรณ์ ประมงอำเภอเพ็ญออกติดตามผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ หนองตะไก้

 สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี


วันที่ 3 มีนาคม 2565 นายธรรมรงค์ อินทรสุวรรณ์ ประมงอำเภอเพ็ญออกติดตามผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ หนองตะไก้ วันที่ 3 มีนาคม 2565 นายธรรมรงค์ อินทรสุวรรณ์ ประมงอำเภอเพ็ญออกติดตามผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ หนองตะไก้ บ้านคำผักหนาม หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ ได้เปิดขายบัตรลงจับปลา ได้เงินจำนวน 2,000 บาท (เฉพาะคนในหมู่บ้าน) มีผู้มาร่วมงานประมาณ 100 คน ปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้  จำนวนประมาณ 1,000 กิโลกรัม ชนิดสัตว์น้ำได้แก่ ปลาจีน  ตะเพียน ปลาสวาย ปลานิล ปลายี่สกเทศ ปลานวลจันทร์  ซึ่งในการจัดกิจกรรมทางหมู่บ้านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เชิญเที่ยวงานประจำปี เทศกาลกินปลา และของดี อำเภอวังสามหมอ   255   ขอเผยแพร่วารสารและเชิญชวนผู้สนใจติดตามข่าวสาร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน   138  คำขอต่อใบอนุญาต   88  ขอเชิญประกวดปลาส้ม ในงาน    88  คำขอรับใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ สป.14   78  ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งเตือนการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาว และเฝ้าระวังโรคสั...  61  ประกาศกรมประมง เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่   57  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี เรื่อง E-mail ของสำนักงานประมงจังหวัีดอุดรธาน...  53  คำขอรับใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ สป.10   39  ขอถวายพระพร   14


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี

     ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อาคาร 2  ชั้น 6  ถนนอธิบดี  อำเภอเมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี  41000     udonfisheries@hotmail.com   042-245634   042-245634