กิจกรรมขายบัตรลงจับปลา ที่หนองแวง พื้นที่ 51 ไร่ หมู่ที่ 11 ตำบลจำปี อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

 สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี


กิจกรรมขายบัตรลงจับปลา ที่หนองแวง พื้นที่ 51 ไร่ หมู่ที่ 11 ตำบลจำปี อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 นางปภัสสิริ วิกรมไกรกิตติ์ ประมงอำเภอศรีธาตุ ลงพื้นที่ ร่วมกิจกรรมขายบัตรจับปลา ในแหล่งน้ำหนองแวง เนื้อที่ 50 ไร่ พื้นที่หมู่ที่ 11 ตำบลจำปี อำเภอศรีธาตุ เก็บเงินเข้ากองทุนพัฒนาหมู่บ้านได้ จำนวน 65,000 บาท ได้น้ำหนักปลา จำนวน 2,500 กิโลกรัม ชนิดสัตว์น้ำที่จับได้ ได้แก่ ปลาเนื้ออ่อน ปลา สวาย ปลากราย ปลากดคัง ปลานวลจันทร์           ปลาตะเพียนขาว ปลาคางเบือน  ในการจัดกิจกรรมทางหมู่บ้านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควืด 19 อย่างเคร่งครัด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  งานเกษตรแฟร์ลุ่มน้ำโขง วันที่ 26 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน 2565 ณ สนามทุ่งศรีเมือง จ...  2,242   ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้...  368  การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิ...  190  การสรรหา ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2566   187  ร้าน FISHERMAN SHOP @UDONTHANI   161  ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็น...  158  ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรือง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256...  127  การประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30   85  ขอเชิญตอบแบบสำรวจการรับฟังความคิดเห็นต่อคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่...  78  ข้าราชการเจ้าหน้าที่ หน่วยงานกรมประมงร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ...  62


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี

     ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อาคาร 2  ชั้น 6  ถนนอธิบดี  อำเภอเมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี  41000     udonfisheries@hotmail.com   042-245634   042-245634