กิจกรรมขายบัตรลงจับปลา หนองหลวงตา เนื้อที่ 9 ไร่ บ้านผัง 2 เก่า หมู่ที่ 8 ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

 สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี


กิจกรรมขายบัตรลงจับปลา หนองหลวงตา เนื้อที่ 9 ไร่ บ้านผัง 2 เก่า หมู่ที่ 8 ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 บ้านผัง? 2? เก่า หมู่ที่ 8 ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ ได้มีกิจกรรมเปิดขายบัตรลงจับปลา ณ หนองหลวงตา เนื้อที่  9 ไร่ ทำการขายบัตรให้ประชาชนในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียง ได้ทั้งสิ้น 20,600 บาท ชนิดสัตว์น้ำที่จับได้ ได้แก่ ปลาจีน  ตะเพียน ปลาสวาย ปลานิล ปลายี่สกเทศ ปลานวลจันทร์  ซึ่งในการจัดกิจกรรมทางหมู่บ้านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  งานเกษตรแฟร์ลุ่มน้ำโขง วันที่ 26 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน 2565 ณ สนามทุ่งศรีเมือง จ...  2,673   การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิ...  249  การสรรหา ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2566   241  ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็น...  229  ร้าน FISHERMAN SHOP @UDONTHANI   213  ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรือง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256...  179  ขอเชิญตอบแบบสำรวจการรับฟังความคิดเห็นต่อคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่...  135  เชิญเที่ยวงานประจำปี เทศกาลกินปลา และของดี อำเภอวังสามหมอ   114  การประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30   105  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบา...  99


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี

     ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อาคาร 2  ชั้น 6  ถนนอธิบดี  อำเภอเมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี  41000     udonfisheries@hotmail.com   042-245634   042-245634