วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น ดร.สาวิตรี  ศิลาเกษ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขอนแก่น นายบุญเกิด โสมปัดทุม หก.บริหารจัดการด้านการประมง, นางสาวบุรัสกร แสงไกร ประมงอำเภอกระนวน ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

 สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น


วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น ดร.สาวิตรี  ศิลาเกษ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขอนแก่น นายบุญเกิด โสมปัดทุม หก.บริหารจัดการด้านการประมง, นางสาวบุรัสกร แสงไกร ประมงอำเภอกระนวน ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงาน วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น, นายบุญเกิด โสมปัดทุม หก.บริหารจัดการด้านการประมง, นางสาวบุรัสกร แสงไกร ประมงอำเภอกระนวน ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานประกอบด้วย 4 หน่วยงาน 1.สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2.กรมส่งเสริมการเกษตร 3.กรมปศุสัตว์ 4.กรมประมง มอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกร จำนวน 30 ราย และปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ "ในโครงการบูรณาการความช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินและการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำสาธารณะ" ณ ที่ว่าการอำเภอซำสูง และบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองโสกตุกดุก อำเภอซำสูง จังหวัดขะพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น ณ ชุมชนบ้านโนนสวรรค์ ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์  อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอำเภอแวงใหญ่ ร่วมต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในการเยี่ยมชมและสอบถาม...  165   ประชาสัมพันธ์ : รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมการอบรม ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โครงการ...  160  วันที่ ๒๔ - ๒๕  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น มอบหมาย...  143  วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ลงพื้นที่ติดตามผลผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ๑ ตำบล ...  119    วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน...  110  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนาย...  87  เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจกับตัวแทนกลุ่ม...  86  พิธีถวายพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา...  83  วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายบ...  81  วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐น. นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น...  81

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น

     ถนน กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000    khonkaenfisheriesoffice@gmail.com   043-246030   043-246030   แฟนเพจ