วันที่ 21 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 21 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-06-22  |   ข่าววันที่: 2020-06-21 |  อ่าน: 195 ครั้ง
 

วันที่ 21 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพนักงานเจ้าหน้าที่ของ สนง.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู และหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ ในการรื้อถอนเฝือกไม้ไผ่ที่ใช้ประกอบยอขันช่อในลำน้ำพอง บ้านโนนสว่าง ต.โนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู ซึ่งขัดขวางการเดินทางของสัตว์น้ำในการขึ้นไปวางไข่ตามลำน้ำพองและทำให้น้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ไม่สะดวก และวางแผนงานร่วมกันในการกำหนดจุดจัดตั้งชุดเฉพาะกิจควบคุมการประมงฤดูน้ำแดงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,425)  วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (1,007) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (982) ประวัติความเป็นมา.. (966) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (853) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (846) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (842) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (757) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (743) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (730)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6