วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-05-18  |   ข่าววันที่: 2020-05-17 |  อ่าน: 185 ครั้ง
 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ ผอ.ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ,หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงฯ เขื่อนอุบลรัตน์ ,กำนันและผู้ใหญ่บ้านหนองเหมือดแอ่ และตำรวจชุมชนตำบลหนองเรือ อ.โนนสัง ประชุมแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคณะกรรมการประมงที่เฝ้าดูแลเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำกับกลุ่มชาวประมงโดยได้ชี้แจง ทำความเข้าใจถึงเหตุผลความจำเป็นของการหวงห้ามจับสัตว์น้ำในเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์บริเวณบ้านหนองเหมือดแอ่ (โนนหินแห่) ให้เป็นต้นทุนพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำเพื่อผสมพันธุ์วางไข่ในช่วงฤดูน้ำแดงที่จะมาถึง

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,456)  วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (1,038) ประวัติความเป็นมา.. (1,026) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (1,025) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (887) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (879) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (872) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (796) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (767) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (763)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

     เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6