วันที่ 22 มกราคม 2563 ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจการประกวดกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมเป็นตัวแทนอำเภอโนนสัง

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 22 มกราคม 2563 ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจการประกวดกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมเป็นตัวแทนอำเภอโนนสัง 

ภาพข่าว/กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-01-22  |   ข่าววันที่: 2020-01-21 |  อ่าน: 56 ครั้ง
 

วันที่ 22 มกราคม 2563 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจการประกวดกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมเป็นตัวแทนอำเภอโนนสัง ได้แก่นายลุน รัตนนวงค์ กำนันตำบลหนองเรือและนายสมพงษ์ พรมไตร ผู้ใหญ่บ้านตาดไฮเข้ารับการพิจารณาจากคณะกรรมการตัดสินจากจังหวัดฯ โดยมีกิจกรรมด้านประมงiร่วมจัดนิทรรศการดังนี้ 1.กลุ่มแปรรูปผลิตสัตว์น้ำบ้านท่าลาด 2.กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำบ้านเหมือดแอ่
3.สนับสนุนข้อมูลและโครงการด้านประมงดำเนินการในพื้นที่ประกวด


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,112)  โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (847) นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง.. (717) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (677) โครงการประมงอาสา.. (630) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (610) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ.. (608) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (605) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (602) ประวัติความเป็นมา.. (570) งานควบคุมการประมง.. (525) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (520) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (499) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด.. (490) วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (485) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์.. (451) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (446) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (406) วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว" และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน".. (345) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (323)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

       เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6