วันที่ 3 กันยายน 2562 ออกตรวจปราบปราม และประชาสัมพันธ์ห้ามจับสัตว์น้ำมีไข่ในฤดูวางไข่ ฤดูน้ำแดง ตามพรก.ประมง ณ ห้วยหีบลำน้ำพอง และลำพะเนียง บ้านโนนสว่าง ตำบลโนนเมือง  อำเภอโนนสัง

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 3 กันยายน 2562 ออกตรวจปราบปราม และประชาสัมพันธ์ห้ามจับสัตว์น้ำมีไข่ในฤดูวางไข่ ฤดูน้ำแดง ตามพรก.ประมง ณ ห้วยหีบลำน้ำพอง และลำพะเนียง บ้านโนนสว่าง ตำบลโนนเมือง  อำเภอโนนสัง  

ภาพข่าว/กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-09-03  |   ข่าววันที่: 2019-09-03 |  อ่าน: 78 ครั้ง
 

วันที่ 3 กันยายน 2562 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ (ประมงอำเภอโนนสัง) พร้อมด้วยนายพิทักษ์ พิศสิริวัฒนสุทธิ์ (นายอำเภอโนนสัง) นายสิน ไชยนา ผู้ใหญ่บ้านโนนสว่าง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และกรรมการเขตอนุรักษ์ ออกตรวจปราบปราม และประชาสัมพันธ์ห้ามจับสัตว์น้ำมีไข่ในฤดูวางไข่"ฤดูน้ำแดง" ตาม พรก.ประมง เพื่อสร้างความเข้าใจให้ชาวบ้านที่มาทำการประมง ในห้วยหีบลำน้ำพอง และลำพะเนียง ณ บ้านโนนสว่าง ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง จากการออกตรวจเบื้องต้นพบชาวบ้านที่มาทำการประมงมีทั้งบุคคลในพื้นที่ และบุคคลนอกพื้นที่ ประมาณ 100 - 200 คน โดยส่วนมากใช้เครื่องมือจับปลา เช่น สะดุ้งเล็ก แหขนาดไม่เกิน 3 เมตร สวิง และมีบางรายที่ใช้แหใหญ่ขนาด 3 เมตร ทั้งนี้ได้ว่ากล่าวตักเตือนให้หยุดดำเนินการ และให้คณะกรรมการเขตอนุรักษ์สังเกตุการณ์ ชาวบ้านที่มาทำการประมงอย่างเข้มงวด


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,066)  โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (777) นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง.. (689) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (626) โครงการประมงอาสา.. (590) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (578) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (572) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (571) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ.. (552) ประวัติความเป็นมา.. (539) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (499) งานควบคุมการประมง.. (496) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (472) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด.. (464) วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (434) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์.. (424) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (423) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (384) วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว" และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน".. (323) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (300)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

       เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6