วันที่ 3 กันยายน 2562 ออกตรวจปราบปราม และประชาสัมพันธ์ห้ามจับสัตว์น้ำมีไข่ในฤดูวางไข่ ฤดูน้ำแดง ตามพรก.ประมง ณ ห้วยหีบลำน้ำพอง และลำพะเนียง บ้านโนนสว่าง ตำบลโนนเมือง  อำเภอโนนสัง

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 3 กันยายน 2562 ออกตรวจปราบปราม และประชาสัมพันธ์ห้ามจับสัตว์น้ำมีไข่ในฤดูวางไข่ ฤดูน้ำแดง ตามพรก.ประมง ณ ห้วยหีบลำน้ำพอง และลำพะเนียง บ้านโนนสว่าง ตำบลโนนเมือง  อำเภอโนนสัง  

ภาพข่าว/กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-09-03  |   ข่าววันที่: 2019-09-03 |  อ่าน: 19 ครั้ง
 

วันที่ 3 กันยายน 2562 นายวิทยา ประเสริฐสังข์ (ประมงอำเภอโนนสัง) พร้อมด้วยนายพิทักษ์ พิศสิริวัฒนสุทธิ์ (นายอำเภอโนนสัง) นายสิน ไชยนา ผู้ใหญ่บ้านโนนสว่าง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และกรรมการเขตอนุรักษ์ ออกตรวจปราบปราม และประชาสัมพันธ์ห้ามจับสัตว์น้ำมีไข่ในฤดูวางไข่"ฤดูน้ำแดง" ตาม พรก.ประมง เพื่อสร้างความเข้าใจให้ชาวบ้านที่มาทำการประมง ในห้วยหีบลำน้ำพอง และลำพะเนียง ณ บ้านโนนสว่าง ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง จากการออกตรวจเบื้องต้นพบชาวบ้านที่มาทำการประมงมีทั้งบุคคลในพื้นที่ และบุคคลนอกพื้นที่ ประมาณ 100 - 200 คน โดยส่วนมากใช้เครื่องมือจับปลา เช่น สะดุ้งเล็ก แหขนาดไม่เกิน 3 เมตร สวิง และมีบางรายที่ใช้แหใหญ่ขนาด 3 เมตร ทั้งนี้ได้ว่ากล่าวตักเตือนให้หยุดดำเนินการ และให้คณะกรรมการเขตอนุรักษ์สังเกตุการณ์ ชาวบ้านที่มาทำการประมงอย่างเข้มงวด


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (879)  15 สิงหาคม 2562 กิจกรรมการเข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์ ยาสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ประจำปี 2562 อำเภอเมือง อำเภอสุวรร.. (721) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว.. (538) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒.. (537) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (506) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (445) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (421) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (409) ประวัติความเป็นมา.. (406) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (399) โครงการประมงอาสา.. (388) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (388) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ.. (364) งานควบคุมการประมง.. (350) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (350) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด.. (333) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์.. (308) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (293) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (281) วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว" และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน".. (249)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

       เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6