วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เพื่อมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกเป็นเกษตรกรต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจำปี 2562 จำนวน 3 ราย

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เพื่อมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกเป็นเกษตรกรต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจำปี 2562 จำนวน 3 ราย 

ภาพข่าว/กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-08-01  |   ข่าววันที่: 2019-08-01 |  อ่าน: 32 ครั้ง
 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง โดยนายพรหมเพชร ดวงมะลา เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และนายไพศาล ศรีคูณ นักวิชาการประมง ร่วมกับนายประหยัด ยืดยาว ประมงอำเภอเมืองฯ ลงพื้นที่อำเภอเมืองฯ และอำเภอนากลาง เพื่อมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกเป็นเกษตรกรต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจำปี 2562 จำนวน 3 ราย


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (952)  15 สิงหาคม 2562 กิจกรรมการเข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์ ยาสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ประจำปี 2562 อำเภอเมือง อำเภอสุวรร.. (750) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว.. (588) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒.. (551) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (527) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (510) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (464) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (462) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (452) โครงการประมงอาสา.. (440) ประวัติความเป็นมา.. (436) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (422) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ.. (421) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (385) งานควบคุมการประมง.. (384) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด.. (367) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (341) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์.. (327) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (311) วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (275)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

       เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6