วันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ภาพข่าว/กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-07-30  |   ข่าววันที่: 2019-07-30 |  อ่าน: 34 ครั้ง
 

วันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๕ น. นางอัมพุชินี ภักดี ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ประมงอำเภอเมืองฯ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัด ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธาน ณ หอประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

เวลา ๑๐.๓๐ น. นางอัมพุชินี ภักดี ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม เปิดโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณถนนวิไสยอุดรกิจ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๘ ช่วง แยกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู - สี่แยกวังหมื่น อำเภอเมืองหนองบัวลำภู พร้อมทั้งร่วมกันเก็บขยะ กวาดถนน ทาสี กำแพง รั้ว แนวเส้นขอบถนน ระยะทาง กว่า ๑ กิโลเมตร เพื่อให้เป็นถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒ โดยเส้นทางสายนี้ เป็นเส้นทางที่ผ่าน สถานที่ราชการและสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู ศูนย์ราชการอำเภอเมือง ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อนุสาวรีย์พระวอ-พระตา สวนสาธารณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และยังสามารถเป็นถนนเชื่อมผ่านไปยังจังหวัด ขอนแก่น ชัยภูมิ และนครราชสีมา โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดโครงการ

เวลา ๑๘.๐๐ น. นางอัมพุชินี ภักดี ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรการเหล่ากาชาด ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธาน ณ หอประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (954)  15 สิงหาคม 2562 กิจกรรมการเข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์ ยาสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ประจำปี 2562 อำเภอเมือง อำเภอสุวรร.. (751) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว.. (590) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒.. (551) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (527) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (512) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (466) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (462) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (452) โครงการประมงอาสา.. (446) ประวัติความเป็นมา.. (439) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (425) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ.. (422) งานควบคุมการประมง.. (386) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (385) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด.. (368) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (342) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์.. (328) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (312) วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (278)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

       เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6