วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 - 13.00 น.ร่วมปฎิบัติงานการบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และร่วมพิธีมอบบ้านกาชาดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 - 13.00 น.ร่วมปฎิบัติงานการบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และร่วมพิธีมอบบ้านกาชาดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10  

ภาพข่าว/กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-07-26  |   ข่าววันที่: 2019-07-25 |  อ่าน: 15 ครั้ง
 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น.นางอัมพุชินี ภักดี ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายวิทยา ประเสริฐสังข์ ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมปฎิบัติงานการบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร) กิจกรรมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์น้ำสำเร็จรูป ขนสัตว์ ปุ๋ย เมล็ดพุนธุ์พืชและปัจจัยการผลิตทางเกษตรในพื้นที่อำเภอโนสังข์ จำนวน 14 ร้านซึ่งผลตรวจสอบไม่พบการกระทำด้านกฎหมายและในเวลา 13.00 น.ร่วมพิธีมอบบ้านกาชาด ในโครงการเฉลิมพระเกียรติฯพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในพื้นที่อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวนบ้าน 1 หลัง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (959)  15 สิงหาคม 2562 กิจกรรมการเข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์ ยาสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ประจำปี 2562 อำเภอเมือง อำเภอสุวรร.. (755) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว.. (599) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒.. (552) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (531) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (515) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (470) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (463) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (462) โครงการประมงอาสา.. (453) ประวัติความเป็นมา.. (440) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ.. (432) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (430) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (391) งานควบคุมการประมง.. (390) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด.. (371) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (350) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์.. (334) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (317) วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (288)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

       เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6