ลงพื้นที่อำเภอนากลาง เพื่อเป็นตัวแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒และเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรศูนย์ ศ.พ.ก เครือข่ายด้านการประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

ลงพื้นที่อำเภอนากลาง เพื่อเป็นตัวแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒และเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรศูนย์ ศ.พ.ก เครือข่ายด้านการประมง 

ภาพข่าว/กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-06-21  |   ข่าววันที่: 2019-06-20 |  อ่าน: 14 ครั้ง
 

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วย นายพรหมเพชร ดวงมะลา เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และนายไพศาล ศรีคูณ นักวิชาการประมง ลงพื้นที่อำเภอนากลาง เพื่อเป็นตัวแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการมอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ ถังหมักจุลินทรีย์ กากน้ำตาล เมล็ดพันธุ์ผัก และกิ่งพันธุ์หม่อน ให้แก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔๙ ราย และร่วมกับนายชัยพร มังคะละแสน ประมงอำเภอนากลาง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรศูนย์ ศ.พ.ก เครือข่ายด้านการประมง ได้แก่อาหารปลา ราย นายสุพจน์ สุวรรณละ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (925)  15 สิงหาคม 2562 กิจกรรมการเข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์ ยาสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ประจำปี 2562 อำเภอเมือง อำเภอสุวรร.. (733) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว.. (552) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒.. (539) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (516) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (463) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (438) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (422) ประวัติความเป็นมา.. (411) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (410) โครงการประมงอาสา.. (404) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (398) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ.. (381) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (359) งานควบคุมการประมง.. (357) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด.. (340) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์.. (310) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (307) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (289) วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว" และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน".. (255)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

       เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6