ร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย โชว์ ชิม ช้อป ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวตามหลักเกษตร(ศาสตร์พระราชา) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

ร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย โชว์ ชิม ช้อป ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวตามหลักเกษตร(ศาสตร์พระราชา) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ภาพข่าว/กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-06-18  |   ข่าววันที่: 2019-06-17 |  อ่าน: 18 ครั้ง
 

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางอัมพุชินี ภักดี ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นางถนอมขวัญ นอศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ ร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย โชว์ ชิม ช้อป ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวตามหลักเกษตร(ศาสตร์พระราชา) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ บริเวณลานวัฒนธรรม ถนนคนเดิน สนามนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธาน ในงานมีการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ เกษตรแปรรูป OTOP SME ในราคาต่ำกว่าท้องตลาด จำนวนกว่า ๓๐ ร้านค้า


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (928)  15 สิงหาคม 2562 กิจกรรมการเข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์ ยาสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ประจำปี 2562 อำเภอเมือง อำเภอสุวรร.. (733) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว.. (555) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒.. (540) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (516) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (476) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (442) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (427) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (418) ประวัติความเป็นมา.. (416) โครงการประมงอาสา.. (408) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (404) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ.. (386) งานควบคุมการประมง.. (365) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (363) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด.. (346) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์.. (314) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (309) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (292) วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว" และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน".. (256)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

       เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6