ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงในแหล่งน้ำสาธารณะบึงห้วยไผ่ในและแหล่งน้ำสาธารณะหนองฝายหลวง อำเภอศรีบุญเรือง

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงในแหล่งน้ำสาธารณะบึงห้วยไผ่ในและแหล่งน้ำสาธารณะหนองฝายหลวง อำเภอศรีบุญเรือง 

ภาพข่าว/กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-04-03  |   ข่าววันที่: 2019-04-02 |  อ่าน: 48 ครั้ง
 

วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ นางสาวมลฤดี ลิ้มสุวรรณ ประมงอำเภอศรีบุญเรือง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ บ้านหนองอุ ตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง พร้อมด้วยพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงในแหล่งน้ำสาธารณะบึงห้วยไผ่ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ตัว และร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ พร้อมพี่น้องประชาชน หมู่ที่ ๒ บ้านโนนสะอาด ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ในแหล่งน้ำสาธารณะหนองฝายหลวง จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ตัว โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกรามจากหน่วยผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ(เขื่อนห้วยหลวง) ศูนย์วิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เขต ๔ อุดรธานี


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (969)  15 สิงหาคม 2562 กิจกรรมการเข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์ ยาสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ประจำปี 2562 อำเภอเมือง อำเภอสุวรร.. (764) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว.. (615) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒.. (556) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (540) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (535) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (489) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (472) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (470) โครงการประมงอาสา.. (463) ประวัติความเป็นมา.. (451) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ.. (447) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (435) งานควบคุมการประมง.. (403) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (399) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด.. (378) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (356) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์.. (343) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (325) วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (304)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

       เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6