ร่วมกิจกรรมขายบัตรจับปลา โครงการเพิ่มผลผลิตการประในแหล่งน้ำ (งบพัฒนาจังหวัด) พื้นที่อำเภอเมือง

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

ร่วมกิจกรรมขายบัตรจับปลา โครงการเพิ่มผลผลิตการประในแหล่งน้ำ (งบพัฒนาจังหวัด) พื้นที่อำเภอเมือง 

ภาพข่าว/กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-04-03  |   ข่าววันที่: 2019-03-31 |  อ่าน: 22 ครั้ง
 

วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ นายประหยัด ยืดยาว ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมขายบัตรจับปลา โครงการเพิ่มผลผลิตการปลาในแหล่งน้ำ (งบพัฒนาจังหวัด) โดยมีการกำหนดการจับปลาต่ออุปกรณ์ที่ใช้จับ แห/สดุ้งปากละ ๓๐๐ บาท เกษตรกรที่มาร่วมจับจำนวน ๓๖๐ ราย ) ซึ่งจับปลาได้เฉลี่ยคนละ ๑๖ กิโลกรัม รวมผลการจับปลาได้ทั้งหมด ๕๘๒๔.๘๐ กิโลกรัม(๕.๘๒ ตัน) ปลาที่จับได้ในแหล่งน้ำ ปลานิล,ปลาตะเพียน,ปลานวนจันทร์,ปลาไน,ปลายี่สก,ปลาสร้อยขาว,ปลาจีน. ณ หนองสะแบง หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกกุง ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (881)  15 สิงหาคม 2562 กิจกรรมการเข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์ ยาสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ประจำปี 2562 อำเภอเมือง อำเภอสุวรร.. (721) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว.. (538) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒.. (538) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (506) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (446) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (422) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (410) ประวัติความเป็นมา.. (406) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (399) โครงการประมงอาสา.. (389) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (388) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ.. (365) งานควบคุมการประมง.. (351) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (351) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด.. (333) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์.. (308) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (293) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (281) วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว" และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน".. (249)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

       เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6