ปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ "๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง"จังหวัดหนองบัวลำภู พื้นที่อำเภอนากลาง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู และอำเภอสุวรรณคูหา

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

ปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ "๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง"จังหวัดหนองบัวลำภู พื้นที่อำเภอนากลาง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู และอำเภอสุวรรณคูหา 

ภาพข่าว/กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-03-29  |   ข่าววันที่: 2019-03-25 |  อ่าน: 186 ครั้ง
 

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ นางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย พร้อมด้วย นายพรหมเพชร ดวงมะลา เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และนายไพศาล ศรีคูณ ร่วมกับนายประหยัด ยืดยาว ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู และนายสาโรจน์ สนิทไทย ประมงอำเภอสุวรรณคูหา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยรับมอบปัจจัยการผลิต(พันธุ์ปลา) จากหน่วยผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ (เขื่อนห้วยหลวง) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เขต ๔ (อุดรธานี) เพื่อส่งมอบให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ๓ อำเภอ ได้แก่ เกษตรกรพื้นอำเภอนากลาง จำนวน ๔๙ ราย ส่งมอบปัจจัย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง เกษตรกรพื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จำนวน ๗๖ ราย ส่งมอบปัจจัย ณ ที่ทำการกำนันตำบลนาคำไฮ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู และเกษตรกรพื้นที่อำเภอสุวรรณคูหา จำนวน ๑๒๐ ราย ส่งมอบปัจจัย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,279)  โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (1,217) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (944) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ.. (857) โครงการประมงอาสา.. (835) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (764) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (759) ประวัติความเป็นมา.. (717) งานควบคุมการประมง.. (713) วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (705) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (687) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (674) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (630) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด.. (625) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์.. (583) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (563) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (538) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (454) วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว" และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน".. (436) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู : รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดหนองบัวลำภู.. (435)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

       เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6