ปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ "๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง"จังหวัดหนองบัวลำภู พื้นที่อำเภอนากลาง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู และอำเภอสุวรรณคูหา

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

ปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ "๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง"จังหวัดหนองบัวลำภู พื้นที่อำเภอนากลาง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู และอำเภอสุวรรณคูหา 

ภาพข่าว/กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-03-29  |   ข่าววันที่: 2019-03-25 |  อ่าน: 75 ครั้ง
 

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ นางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย พร้อมด้วย นายพรหมเพชร ดวงมะลา เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และนายไพศาล ศรีคูณ ร่วมกับนายประหยัด ยืดยาว ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู และนายสาโรจน์ สนิทไทย ประมงอำเภอสุวรรณคูหา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยรับมอบปัจจัยการผลิต(พันธุ์ปลา) จากหน่วยผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ (เขื่อนห้วยหลวง) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เขต ๔ (อุดรธานี) เพื่อส่งมอบให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ๓ อำเภอ ได้แก่ เกษตรกรพื้นอำเภอนากลาง จำนวน ๔๙ ราย ส่งมอบปัจจัย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง เกษตรกรพื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จำนวน ๗๖ ราย ส่งมอบปัจจัย ณ ที่ทำการกำนันตำบลนาคำไฮ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู และเกษตรกรพื้นที่อำเภอสุวรรณคูหา จำนวน ๑๒๐ ราย ส่งมอบปัจจัย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณคูหา


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,075)  โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (793) นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง.. (699) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (642) โครงการประมงอาสา.. (602) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (587) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (583) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (580) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ.. (565) ประวัติความเป็นมา.. (550) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (509) งานควบคุมการประมง.. (506) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (483) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด.. (473) วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (450) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์.. (436) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (430) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (392) วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว" และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน".. (329) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (308)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

       เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6