ปฏิบัติงานติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกรโครงการเพิ่มทักษะอาชีพผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปี ๒๕๖๒ (ด้านประมง) ในพื้นที่อำเภอสุวรรณคูหา

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

ปฏิบัติงานติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกรโครงการเพิ่มทักษะอาชีพผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปี ๒๕๖๒ (ด้านประมง) ในพื้นที่อำเภอสุวรรณคูหา 

ภาพข่าว/กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-03-29  |   ข่าววันที่: 2019-03-21 |  อ่าน: 25 ครั้ง
 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ นายสาโรจน์ สนิทไทย ประมงอำเภอสุวรรณคูหา พร้อมด้วยนางสาวสายสมร พลบูรณ์ นักวิชาการประมง และเจ้าหน้าที่ ร่วมปฏิบัติงานติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกรโครงการเพิ่มทักษะอาชีพผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปี ๒๕๖๒ (ด้านประมง) จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้ ๑ เลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก ๒ เลี้ยงปลาหมอในบ่อพลาสติก ๓ เลี้ยงกบในกระชังบก ในพื้นที่อำเภอสุวรรณคูหา เกษตรกรได้ทยอยจับสัตว์น้ำมาเพื่อบริโภคในครัวเรือนบางส่วนช่วงปีใหม่ และบางส่วนนำปลาสด กบ จำหน่ายและนำมาปรุงอาหารขายในตลาดหมู่บ้าน และบางรายนำไปเลี้ยงต่อในบ่อดิน อัตรารอดประมาณ ๖๐ % ราคาจำหน่าย ปลาดุกขนาด ๖-๘ ตัว/กิโลกรัม กิโลกรัมละ ๕๐ บาท ปลาหมอขนาด ๕-๗ ตัว/กิโลกรัม กิโลกรัม ละ ๑๐๐บาท และกบขนาด ๖-๗ ตัว/กิโลกรัม กิโลกรัมละ ๑๒๐ บาท เกษตรกรซื้ออาหารสัตว์น้ำเพิ่มเติม จำนวน ๑ - ๒ กระสอบ พร้อมเสริมอาหารธรรมชาติ บางรายมีการซื้อพันธุ์สัตว์น้ำมาเลี้ยงต่อเนื่องและในเกษตรกรบางรายที่มีความสนใจนำกบที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์นำมาเพาะจึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกบเพื่อให้เกษตรกรต่อยอดสร้างรายได้


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,066)  โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (777) นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง.. (689) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (626) โครงการประมงอาสา.. (590) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (578) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (572) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (571) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ.. (552) ประวัติความเป็นมา.. (539) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (499) งานควบคุมการประมง.. (496) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (472) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด.. (464) วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (434) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์.. (424) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (423) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (384) วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว" และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน".. (323) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (300)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

       เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6