ปฏิบัติงานติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกรโครงการเพิ่มทักษะอาชีพผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปี ๒๕๖๒ (ด้านประมง) ในพื้นที่อำเภอสุวรรณคูหา

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

ปฏิบัติงานติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกรโครงการเพิ่มทักษะอาชีพผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปี ๒๕๖๒ (ด้านประมง) ในพื้นที่อำเภอสุวรรณคูหา 

ภาพข่าว/กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-03-29  |   ข่าววันที่: 2019-03-21 |  อ่าน: 15 ครั้ง
 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ นายสาโรจน์ สนิทไทย ประมงอำเภอสุวรรณคูหา พร้อมด้วยนางสาวสายสมร พลบูรณ์ นักวิชาการประมง และเจ้าหน้าที่ ร่วมปฏิบัติงานติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกรโครงการเพิ่มทักษะอาชีพผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปี ๒๕๖๒ (ด้านประมง) จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้ ๑ เลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก ๒ เลี้ยงปลาหมอในบ่อพลาสติก ๓ เลี้ยงกบในกระชังบก ในพื้นที่อำเภอสุวรรณคูหา เกษตรกรได้ทยอยจับสัตว์น้ำมาเพื่อบริโภคในครัวเรือนบางส่วนช่วงปีใหม่ และบางส่วนนำปลาสด กบ จำหน่ายและนำมาปรุงอาหารขายในตลาดหมู่บ้าน และบางรายนำไปเลี้ยงต่อในบ่อดิน อัตรารอดประมาณ ๖๐ % ราคาจำหน่าย ปลาดุกขนาด ๖-๘ ตัว/กิโลกรัม กิโลกรัมละ ๕๐ บาท ปลาหมอขนาด ๕-๗ ตัว/กิโลกรัม กิโลกรัม ละ ๑๐๐บาท และกบขนาด ๖-๗ ตัว/กิโลกรัม กิโลกรัมละ ๑๒๐ บาท เกษตรกรซื้ออาหารสัตว์น้ำเพิ่มเติม จำนวน ๑ - ๒ กระสอบ พร้อมเสริมอาหารธรรมชาติ บางรายมีการซื้อพันธุ์สัตว์น้ำมาเลี้ยงต่อเนื่องและในเกษตรกรบางรายที่มีความสนใจนำกบที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์นำมาเพาะจึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกบเพื่อให้เกษตรกรต่อยอดสร้างรายได้


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (879)  15 สิงหาคม 2562 กิจกรรมการเข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์ ยาสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ประจำปี 2562 อำเภอเมือง อำเภอสุวรร.. (721) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว.. (538) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒.. (537) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (506) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (445) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (421) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (409) ประวัติความเป็นมา.. (406) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (399) โครงการประมงอาสา.. (388) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (388) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ.. (364) งานควบคุมการประมง.. (350) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (350) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด.. (333) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์.. (308) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (293) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (281) วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว" และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน".. (249)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

       เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6