โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำภู ตามหลักเกษตร (ศาสตร์พระราชา)” ศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำภู ตามหลักเกษตร (ศาสตร์พระราชา)” ศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 

ภาพข่าว/กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-03-18  |   ข่าววันที่: 2019-03-07 |  อ่าน: 50 ครั้ง
 

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ นางถนอมขวัญ นอศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วม”โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำภู ตามหลักเกษตร (ศาสตร์พระราชา)” ศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านโนนเขวา พร้อมทั้งรับฟังการอภิปรายวิธีการผลิตผัก GAP ให้ได้คุณภาพ การวางแผนการผลิตสินค้าส่งออกและส่งบริษัทเทสโก้ โลตัส และเยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งรับฟังการอภิปรายนวัตกรรมการทำเกษตร และวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตผักสลัดจันทร์ดาว เพื่อส่งตลาดเซ็นทรัล ณ บ้านโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหขอนแก่น พร้อมทั้งรับฟังการอภิปรายเรื่องคุณภาพสินค้า การวางแผนการผลิตและการจัดส่งสินค้า และได้เดินทางไปเยี่ยมชมพื้นที่สหกรณ์โคนม จังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งรับฟังการอภิปรายเรื่องการดำเนินงานของสหกรณ์โคนม จังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำภู ตามหลักเกษตร – ศาสตร์พระราชา กิจกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำภูมุ่งสู่แปลงใหญ่ แบบครบวงจร เพื่อการปรับเปลี่ยนแนวคิด (Mind Set) นำมาปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (959)  15 สิงหาคม 2562 กิจกรรมการเข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์ ยาสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ประจำปี 2562 อำเภอเมือง อำเภอสุวรร.. (755) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว.. (599) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒.. (552) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (531) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (515) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (470) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (463) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (460) โครงการประมงอาสา.. (453) ประวัติความเป็นมา.. (439) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ.. (432) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (430) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (391) งานควบคุมการประมง.. (390) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด.. (371) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (350) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์.. (334) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (317) วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (288)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

       เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6