กิจกรรมโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

กิจกรรมโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง 

ภาพข่าว/กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-03-04  |   ข่าววันที่: 2019-02-28 |  อ่าน: 28 ครั้ง
 

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางอัมพุชินี ภักดี ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนางสาวทัศนีย์ สุนนท์ชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นางถนอมขวัญ นอศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ากสำนักงานประมงจังหวัดฯ พร้อมด้วยนายประหยัด ยืดยาว ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ร่วมกิจกรรมโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ กิจกรรมร่วมบริการปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำสาธารณะของชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๔ (อุดรธานี) จำนวน ๕๐,๐๐๐ ตัว พร้อมทั้งแจกน้ำหมักจุลินทรีย์ ปม.๑ แจกเอกสารการเลี้ยงสัตว์น้ำ บริการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และให้คำปรึกษาปัญหาการ เลี้ยงสัตว์น้ำ ให้กับเกษตรกรผู้มาร่วมงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภูโดยมีนายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราขการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธาน


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (924)  15 สิงหาคม 2562 กิจกรรมการเข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์ ยาสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ประจำปี 2562 อำเภอเมือง อำเภอสุวรร.. (732) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว.. (550) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒.. (539) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (516) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (459) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (431) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (416) ประวัติความเป็นมา.. (411) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (407) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (398) โครงการประมงอาสา.. (397) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ.. (375) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (356) งานควบคุมการประมง.. (352) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด.. (336) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์.. (310) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (306) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (288) วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว" และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน".. (252)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

       เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6