กิจกรรม Big Cleaning day ตามโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

กิจกรรม Big Cleaning day ตามโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ 

ภาพข่าว/กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-02-21  |   ข่าววันที่: 2019-02-18 |  อ่าน: 59 ครั้ง
 

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางอัมพุชินี ภักดี ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดฯ เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning day ตามโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดเรืองอุทัยศิริมงคล ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภูวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางอัมพุชินี ภักดี ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดฯ เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning day ตามโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดเรืองอุทัยศิริมงคล ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,121)  โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (866) นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง.. (724) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (700) โครงการประมงอาสา.. (647) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ.. (627) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (618) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (616) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (610) ประวัติความเป็นมา.. (584) งานควบคุมการประมง.. (530) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (526) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (515) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด.. (498) วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (492) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์.. (461) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (451) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (415) วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว" และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน".. (348) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (328)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

       เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6