อบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปี ๒๕๖๒ พื้นที่อำเภอโนนสัง

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

อบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปี ๒๕๖๒ พื้นที่อำเภอโนนสัง 

ภาพข่าว/กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-01-10  |   ข่าววันที่: 2019-01-09 |  อ่าน: 61 ครั้ง
 

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ นางพิไลพร ทองมาก ประมงอำเภอโนนสัง ร่วมกับนายนเรศ นาเมืองรักษ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต ๔ (อุดรธานี) ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก (นายสมัย สร้อยแก้ว) หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง เกษตรกรจำนวน ๒๐ ราย


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (959)  15 สิงหาคม 2562 กิจกรรมการเข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์ ยาสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ประจำปี 2562 อำเภอเมือง อำเภอสุวรร.. (755) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว.. (599) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒.. (552) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (531) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (515) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (470) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (463) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (462) โครงการประมงอาสา.. (453) ประวัติความเป็นมา.. (440) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ.. (432) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (430) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (391) งานควบคุมการประมง.. (390) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด.. (371) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (350) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์.. (334) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (317) วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (288)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

       เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6