ประชุมการติดตามผลการดำเนินงาน โครงการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และการเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

ประชุมการติดตามผลการดำเนินงาน โครงการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และการเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ภาพข่าว/กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-01-08  |   ข่าววันที่: 2019-01-07 |  อ่าน: 67 ครั้ง
 

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายจุฬ สินชัยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต ๑๐ ประชุมการติดตามผลการดำเนินงาน โครงการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และการเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในกลุ่มจังหวัด เขต ๑๐ ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี หนองคาย เลย บึงกาฬ และหนองบัวลำภู โดยมีนางอัมพุชินี ภักดี ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย ห้วหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมงเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระพุทธบาทบัวบก ชั้น ๖ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมโภชน์ กริบกระโทก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจเยี่ยม และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน.. (1,208)  โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (1,121) โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (873) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ.. (796) โครงการประมงอาสา.. (791) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (724) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (715) วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ในอำเภอโนนส้ง เพื่อส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบพัฒน.. (674) ประวัติความเป็นมา.. (670) งานควบคุมการประมง.. (669) วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มลำน้ำพันธุ์ปลา (ศพก.) เครือข่ายด้านการประมง .. (647) กรมประมง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในหัวข้อ“พันธุ์ปลาในวรรณค.. (613) วิสัยทัศน์/และพันธกิจ.. (592) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด.. (587) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์.. (546) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู "เรื่องการประกวดออกแบบมาส คอต (น้องลุ่มภู) .. (524) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ดำเนินกิจกรรมลากอวนลูกปลา ซึ่งได้อนุบาลลูกปลาครบ ๑ เดือนครั้งที่ ๒ .. (508) วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว" และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน".. (422) วันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และตรวจบ่อจระเข้นางคูณ สีหาเนตร และนางสุญญา เผ่นณรงค์.. (408) ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู : รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดหนองบัวลำภู.. (400)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

       เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 บ้านหว้าทอง ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-79-6